Trần Ngọc Toàn

Thông tin về Trần Ngọc Toàn

  • Họ & Tên: Trần Ngọc Toàn
  • Năm sinh: 1996
  • Quê quán: Điện Biên
  • Trình độ: Đại học

Công việc hiện tại của  tại MODPURE:

  • Anh Toàn hiện là CEO & Founder của MODPURE.

Quá trình công tác

Từ năm 2018 đến 2020

  • Làm nhân viên lập trình game tại Công ty cổ phần Vinagame (VNG).

Từ năm 2020 đến 2023

  • Thực hiện phát triển game mobile online tại Công ty TNHH Soha (Soha game)

Từ cuối năm 2023 đến nay

  • Đến tháng 9/2023 Toàn nghỉ việc tại Soha và lên kế hoạch thành lập MODPURE với website: https://modpure.info

1 Số phiên bản MOD nổi tiếng của Ngọc Toàn gắn liền với thương hiệu MODPURE

Hình ảnh của Trần Ngọc Toàn